Serveis i tarifes

Quota d'entrada com a Soci
 200€
Pagament
únic amb l'alta

Quotes mensuals - 2a meitat 2013

Manteniment com soci
 18€
Servei d'escar (varada)
8€

Magatzem de vela i botavara
5€

Magatzematge de planxa windsurf o paddlesurf en prestatge o espai reservat a l'hangar

 6€
Magatzematge de vela de windsurf penjada d'un ganxo a l'hangar
(enrotllada en una bossa, amb la taula, està inclosa en la tarifa anterior)
 6
Magatzematge de caiac
 11€
Taquilles
petita  6€
mitjana  10€
 gran  13€
Utilització del local social
(previa sol·licitud i disponibilitat)
 Socis  40€
No socis (avalats per un soci)   80€
més dipòsit de 200€
retornables