Projecte a curt termini per a les instal·lacions a la platja

El projecte que expliquem a la pàgina anterior portarà un temps en poder-se fer realitat. Mentrestant renovem les nostres instal·lacions a la platja per
  • Adequar les instal·lacions a les necessitats del club, posant uns vestidors i uns serveis dignes, i ampliant l'espai dels hangars pel material dels socis.
  • Complir les normes del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en relació a l'ordenació del litoral.