Estatuts i Reglament de Règim Intern

Estatuts
  • Estatuts aprovats per Assemblea el 20/03/2016Reglament de Règim Intern
  • Reglament aprovat per Assemblea el 20/03/2016Acta de l'Assemblea on es van aprovar els documents anteriors
  • Acta de l'Assemblea General Ordinària del 20/03/2016
Butlleta per a la inscripció de nous socis / noves sòcies

https://sites.google.com/a/maritimmontgat.cat/club/Butlleta%20sol%C2%B7licitud%20Nou%20Soci%202016.docx?attredirects=0&d=1