Normes de funcionament del Campus Mar 2015

COM FER LA INSCRIPCIÓ - Inici inscripcions: 16 de maig 2015:

1. Ompliu el formulari que trobareu a http://www.maritimmontgat.cat/campusmar/inscripcio 
o bé presenteu-vos a qualsevol de les sessions informatives per omplir-lo a mà. 
A les sessions informatives es podrà conèixer el projecte i els seus formadors/monitors. 
Seran els dissabtes 23 i 30 de maig o els 6, 13 i 20 de juny d'11 a 13 hores al local social del Club Marítim (C/de Mar s/n) i a les tardes a l'espai del Timó del Gat (Cm. Vell a Tiana, s/n - cantonada carrer Matas). Ambdós llocs són a Montgat.

2. Un cop enviada la inscripció, en els dies vinents, rebreu un email de confirmació amb:
    - l’import total a abonar 
    - el número de compte on heu de fer l’ingrés o transferència bancària
    - els documents que ens haurem de lliurar

3. La plaça no quedarà reservada fins que no es faci el pagament de la totalitat del casal i ens feu arribar per email la següent documentació: 
    - Justificant bancari del pagament. IMPORTANT: posar com a "concepte" de la transferència el nom del/de la participant
    - Fotocopia del CAT SALUT del/de la participant
    - Fotografia carnet del/de la participant.

4. Si heu enviat el formulari on line, caldrà signar un document certificant que l'heu omplert i que esteu d'acord.

5. Anul·lacions:
    - fins 15 dies abans de l'inici de l'activitat inscrita: es retornarà el 80% del preu pagat. 
    - Anul·lacions posteriors: només s’admetrà la devolució i es reintegrarà el 80% de l’import pagat en cas de malaltia que impedeixi al participant continuar amb el casal, sempre i quan es presenti un justificant mèdic especificant la durada total de la baixa. 

6. No es faran devolucions per falta d’assistència puntual durant la setmana. En els casos en que sigui indispensable, hi ha l'opció de participar en dies esporàdics, si el nombre de places i el criteri dels formadors/es o dels monitors ho permeten.